banner01

banner02

banner03

banner04

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  Ωτοπλαστική (αφεστώτα ώτα)

Γίνεται σε οργανωμένο χειρουργείο με τοπική αναισθησία και επιτυγχάνεται διόρθωση της δυσμορφίας του χόνδρου του αφτιού με ειδική χειρουργική τεχνική. Δεν απαιτείται νοσοκομειακή νοσηλεία.

  Ρυτιδοπλαστική Facelift (Ανόρθωση προσώπου)

  Λιπογλυπτική (Liposculpture)

Γίνεται σε οργανωμένο χειρουργείο με γενική ή τοπική αναισθησία, ανάλογα με την έκταση και τον όγκο αναρρόφησης του λίπους. Απαιτείται μία ημέρα νοσηλείας. Προσφέρει πολύικανοποιητικά αποτελέσματα με σύντομο χρόνο ανάρρωσης.

  Λιποαναρόφηση

Γίνεται σε οργανωμένο χειρουργείο με γενική ή τοπική αναισθησία, ανάλογα με την έκταση και τον όγκο αναρρόφησης του λίπους. Απαιτείται μία ημέρα νοσηλείας. Προσφέρει πολύικανοποιητικά αποτελέσματα με σύντομο χρόνο ανάρρωσης.

  Κοιλιοπλαστική (Abdominoplasty)

Κύριος στόχος της κοιλιοπλαστικής είναι να απομακρύνει την περίσσεια του δέρματος και τη χαλαρότητα στην περιοχή της κοιλιάς και να συσφίξει τα κοιλιακά τοιχώματα και τους υποκείμενους κοιλιακούς μυς. Πραγματοποιείται σε οργανωμένο χειρουργείο με ολική αναισθησία, απαιτεί νοσηλεία δύο-τριών ημερών και χρόνο αποθεραπείας 7-10 ημέρες.

  Ανόρθωση μετώπου (Forehead lift)

  Ανόρθωση φρυδιών (Eyebrow lift)

  Βλεφαροπλαστική (Blepharoplasty)

Επέμβαση που γίνεται σε οργανωμένο χειρουργείο είτε στα άνω είτε στα κάτω βλέφαρα. Χρειάζεται τοπική αναισθησία και ελαφρά νάρκωση. Αφαιρείται λίπος ή περίσσεια δέρματος από την περιοχή των άνω ή των κάτω βλεφάρων. Διορθώνει τις σακούλες και τα πεσμένα βλέφαρα που δίνουν στο βλέμμα γερασμένη όψη.

  Γενειοπλαστική (Chin implants)

  Ρινοπλαστική (Rhinoplasty)

Γίνεται σε οργανωμένο χειρουργείο με γενική ή τοπική αναισθησί, ανάλογα αν πρόκειται για ολική ή μερική ρινοπλαστική. Απαιτείται συνήθως μία ημέρα νοσηλείας. Ειδικός νάρθηκας ρινός για μία εβδομάδα. 

  Αποκατάσταση ανισομαστίας (Breast asymmetry)

  Αυξητική μαστού (Augmentation mammoplasty)

Γίνεται σε οργανωμένο χειρουργείο με γενική αναισθησία και αποκαθιστά τη χαλάρωση, πτωτική θέση και σε μερικές περιπτώσεις και τον ανεπιθύμητο όγκο των μαστών. Αποκαθιστάεπίσης πιθανές ατέλειες η ασσυμετρίες των μαζικών αδένων. Συνήθως απαιτείται ωοσηλεία δύο ημερών.

  Μειωτική μαστού (Reduction mammoplasty) 

Γίνεται σε οργανωμένο χειρουργείο με γενική αναισθησία και αποκαθιστά τη χαλάρωση, πτωτική θέση και σε μερικές περιπτώσεις και τον ανεπιθύμητο όγκο των μαστών. Αποκαθιστάεπίσης πιθανές ατέλειες η ασσυμετρίες των μαζικών αδένων. Συνήθως απαιτείται ωοσηλεία δύο ημερών.

  Γυναικομαστία στους άνδρες (Gynecomastia)

  Ανόρθωση γλουτών (Gluteal uplift)

  Πλαστική ζυγωματικών οστών (Zygomatic implants)

 

Ρωτήστε το γιατρό!

Επιθυμείτε να κλείσετε ραντεβού ή να υποβάλετε κάποιο ερώτημα στο γιατρό; Παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, ώστε να συμπληρώσετε την απαραίτητη φόρμα επικοινωνίας.

 

Συμπλήρωση φόρμας